مطالب مرتبط:

تهداب ساخت ۱۴۰۰ اپارتمان تا دوماه دیگر در کابل گذاشته می شود

وزارت شهرسازی و مسکن می‌گوید بنیاد ۱۴۰۰ اپارتمان که از سوی کشور هند کمک شده، در جریان دوماه آینده گذاشته خواهد شد.

مطالب اخیر