مطالب مرتبط:

احدی: حکومت به جای حل مشکل مردم عوام فریبی می کند

انورالحق احدی، وزیر پیشین مالیه و رییس حزب جبهۀ نوین افغانستان می‌گوید مشکل در نبرد و نیروهای امنیتی نه، بل در مدیریت جنگ است.

مطالب اخیر