مطالب مرتبط:

احدى خواهان توجه کمک کننده هاى دولت افغانستان به تامين شفافيت انتخابات شد

کابل (پژواک،۲۶حوت ۹۵): رییس جبۀ ملی نوین افغانستان، خواهان توجه کمک کننده هاى دولت افغانستان به تامين شفافيت ان...

مطالب اخیر