مطالب مرتبط:

از حاشیه انتصاب های قانونی تا غیر قانونی

1- یکهفته قبل از انتصاب جناب سنچارکی به مقام معاونت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، رییس ‌جمهور غنی، فاضل سنچارکی...

مطالب اخیر