مطالب مرتبط:

دیدار اعضای شورای سرتاسری علما با رئیس جمهور

  روز گذشته اعضای شورای سرتاسری علمای کشور با رئیس جمهور در ارگ دیدار کردند.   در این دیدار علما حملات اخیر ترو...

مطالب اخیر