مطالب مرتبط:

سرپرست دفترسخنگوی غنی تعین شد!

آریانانیوز: سید شاه حسین مرتضوی بحیث سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور انتخاب شد. بر اساس پیشنهاد ریاست عمومی اداره...

مطالب اخیر