مطالب مرتبط:

ساخت اردوگاه های نظامی در مناطق مرزی توسط پاکستان

پیام آفتاب: «وحیدالله کلیمزی»، والی کنر گفت: ارتش پاکستان در بخش های مرزی با افغانستان اردوگاه های جدید نظامی ت...

مطالب اخیر