مطالب مرتبط:

مسدود شدن مرزها‌ بیشترین آسیب را به پاکستان زده است

سخنگوی ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید که مسدود شدن مرزهای پاکستان با افغانستان، بیشترین آسیب را به تجار پا...

مطالب اخیر