مطالب مرتبط:

افزایش عواید و رشد اقتصادی افغانستان ادعای فریبنده و بی اساس است

شماری از نمایندگان مجلس می گویند که افزایش عواید و رشد اقتصادی دولت افغانستان در سال ۱۳۹۵ ادعای فریبنده و بی اس...

مطالب اخیر