مطالب مرتبط:

کذب گویی هایِ ناتمام غنی!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، حکومتی که با تفرقه بر قدرت تکیه زده و با اعمال نفوذ و زور توانست، مخالف...

مطالب اخیر