مطالب مرتبط:

از وابستگی غنی تا کشتار در شفاخانه

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، جنگ در کابل نیست اما به اندازه ظرفیت شهری و جمعیتی آن انواع خشونت ها از...

مطالب اخیر