مطالب مرتبط:

حکومت فاسد، تبلور جامعه فاسد افغانستان می باشد

فرهنگیان و فعالان مدنی كشور، تقریبا بدون استثنا از فساد می‌ نالند ولی وقتی یکی از بستگان و آشنایان و دوستان شان...

مطالب اخیر