مطالب مرتبط:

معاون ارشد امنیتی وزارت داخله برکنار شد

پیام آفتاب: «عبدالرحمان رحمان»، معاون ارشد امنیتی وزارت داخله از سمت خود برکنار شد.

مطالب اخیر