مطالب مرتبط:

ریاست اجرایی درباره اظهارات والی بلخ موضع گیری مشخصی ندارد

مجیب الرحمان رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی گفته است که این نهاد درباره انتقادهای تند والی بلخ از رییس اجرایی، موضع ...

مطالب اخیر