مطالب مرتبط:

وزارت دفاع را در اختیار جنرالان آگاه قرار دهید

سمت وزارت دفاع، سمت استراتژیک است یعنی وزیر دفاع باید استراتژیست و سازمانده باشد. ستادهای ارتش می‌ تواند متشکل ...

مطالب اخیر