مطالب مرتبط:

پاکستان: افغانستان مقصر مسدود شدن مرز است

خرم دستگیر، وزیر اقتصاد پاکستان اعلام کرده است که در نظر دارند تا دروازه‌های مرزی با افغانستان را به زودی برای ...

مطالب اخیر