مطالب مرتبط:

غنی: رویه قضایی نیازمند بازنگری است

اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در مراسم پایانی همایش عالی قضایی دادگاه عالی کشور گفت که قوه‌ی قضایی کشور یک نها...

مطالب اخیر