مطالب مرتبط:

والی قندهار: حمله به مهمانخانه قندهار کار طالبان بود

والی قندهار که پس از درمان در فرانسه، به افغانستان برگشته، می‌گوید حمله به مهمانخانه والی کار طالبان بود. حدود ...

مطالب اخیر