مطالب مرتبط:

حمله به مهمانخانه قندهار کار طالبان بود

طالبان پس از حمله، معلومات آن را در سایت‌شان نشر کردند اما پس از آن که باخبر شدند در بین قربانیان دیپلمات‌های ا...

مطالب اخیر