مطالب مرتبط:

انتقاد بی‌سابقه از اقدامات نژادپرستانه “اسرائیل”

سازمان ملل متحد در گزارشی بی سابقه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با فلسطینی ها برخوردی نژادپرستانه دارد و نظام آپ...

مطالب اخیر