مطالب مرتبط:

نگرانی دیده‌بان حقوق بشر از سکوت جهانی در قبال اوضاع در بحرین

«اوضاع در بحرین در نیمۀ دوم سال ۲۰۱۶ بدتر شده است. دولت بحرین حملات خود را علیه آزادی بیان، برپایی اجتماعات و گ...

مطالب اخیر