مطالب مرتبط:

برنامه جلوگیری از قاچاق سنگ لاجورد بزودی اجرایی می شود

والی پنجشیر می گوید که برنامه جلوگیری از قاچاق سنگ لاجورد بدخشان به ریاست جمهوری پیشنهاد شده و بزودی اجرایی خوا...

مطالب اخیر