مطالب مرتبط:

مجلس نمایندگان از تجاوز پاکستان به خاک افغانستان به سازمان ملل شکایت نمودن

مطالب اخیر