مطالب مرتبط:

به اسارت گرفتن قرضداران نوع از قاچاق انسان است که افغان ها با ان روبرو اند

کابل (پژواک، ٢٦حوت ٩٥): شمارى از افراد به بعضى خانواده ها پول به شکل قرضه مى دهند و بعداً بالاى آنها کارهاى شاق...

مطالب اخیر