مطالب مرتبط:

درخواست ترکیه برای تحویل 500 معلم مدارس افغان ترک

پیام آفتاب: «شکیبا هاشیمی» عضو مجلس نمایندگان اظهار داشت: دولت نباید اجازه دهد فعالیت مدارس افغان - ترک را که خ...

مطالب اخیر