مطالب مرتبط:

گذرگاهی که بدل به دیوار تورخم شد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، خصومت و ستیزه جویی پاکستان دیواری بر مرز تورخم بنا کرد که هزاران هزار ب...

مطالب اخیر