مطالب مرتبط:

عامل اصلی فساد در افغانستان، خارجی ها هستند

فساد بزرگترین تهدید فراراه حکومت افغانستان است، این پدیده شوم و دردناک لکه های ننگین خود را در دایره ملی و بین ...

مطالب اخیر