مطالب مرتبط:

رییس جمهور با فرماندهان قطعه خاص پولیس دیدار کرد

محمد اشرف غنی، رییس جمهور با شماری از فرماندهان قطعه خاص پولیس شام روز چهارشنبه (۲۵ حوت) در ارگ دیدار کرد.

مطالب اخیر