مطالب مرتبط:

مقامات دولتی در افغانستان فساد را بر صلح ترجیح می‌دهند

وزیر دادگستری سابق طالبان با بیان گروه‌های مانع برقراری صلح در افغانستان، اظهارداشت که حکومت وحدت ملی اراده‌ای ...

مطالب اخیر