مطالب مرتبط:

مردم دو جنگ افزار طالبان ولسوالی اوبه هرات را به زور گرفتند

بر اثر درگیری مردم با مخالفان دولت در ولسوالی اوبه هرات، دو جنگ افزار طالبان به غنیمت گرفته شد.

مطالب اخیر