مطالب مرتبط:

خسارت ۹۳۰ میلیونی بانک های افغانستان در سال 95

پیام آفتاب: سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت: هرچند زیان سال گذشته نظام بانکی کشور نسبت به سال پیش آن کمتر است، ...

مطالب اخیر