مطالب مرتبط:

سناتوران امریکایی خواهان صدور ۲۵۰۰ ویزای خاص برای افغانانی که امریکا را کمک کردند

مطالب اخیر