مطالب مرتبط:

طالبان حدود ۱۵ میلیون دالر عاید از جنگل پسته بدست آورده‎اند

طالبان مسلح در شمالغرب افغانستان، از جنگل‎های پسته حدود پانزده میلیون دالر عاید به دست آورده‎اند. بر اساس گزارش...

مطالب اخیر