مطالب مرتبط:

نیروهای افغان مقدار زیاد مواد مخدر را در هلمند از بین برده‎اند

قوماندانی نیروهای خاص افغان می‎گوید در یک عملیات گسترده، مقدار زیاد مواد مخدر را از بین برده‎است. این قوماندانی...

مطالب اخیر