مطالب مرتبط:

غصب ۱.۳ میلیون جریب زمین در ۳۰ ولایت کشور

پیام آفتاب: مقامات ادارۀ اراضی افغانستان در گزارش اعلام کردند که ۱.۳ میلیون جریب زمین در ۳۰ ولایت غصب شده است.

مطالب اخیر