مطالب مرتبط:

فرهنگ حاکمیت قانون در کشور وجود ندارد/ سیستم قضایی نیاز به اصلاحات دارد

رئیس جمهور غنی بر اصلاحات گسترده و کمیپوتری شدن سیستم‌های کاری و دوسیه‌های قضایی کشور تاکید کرد و اظهار داشت: ر...

مطالب اخیر