مطالب مرتبط:

په حکومت کې د ننه ځېنې کړۍ د سولې پر وړاندې خنډ دي

د افغانستان د ژوغورنې عالي شورا وايي، په حکومت کې د ننه ځینې فاسدې کړۍ سوله نه غواړي او د سولې پر وړاندې خنډ دي.

مطالب اخیر