مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی با شماری از قوماندانان قطعه خاص پولیس، دیدار کرد

مطالب اخیر