مطالب مرتبط:

شورای سرتاسری علمای افغانستان: حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در هیچ دین و آئینی توجیه پذیر نیست

(Visited 18 times, 1 visits today)

مطالب اخیر