مطالب مرتبط:

بررسی ویزه کار برای کارگران افغان در دیدار داکتر نصیر احمد اندیشه با معین وزارت امور خارجه عربستان

داکتر نصیر احمد اندیشه معین اداره و منابع وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، دیروز با شیخ تمیم بن ماجد ا...

مطالب اخیر