مطالب مرتبط:

سید شاه حسین مرتضوی سرپرست دفترسخنگوی رئیس جمهور شد

سید شاه حسین مرتضوی که قبل از این به عنوان معاون سخنگوی ریاست جمهوری ایفای وظیفه می کرد، به حیث سرپرست دفتر سخن...

مطالب اخیر