مطالب مرتبط:

مهاجمان حمله برشفاخانۀ سردارمحمد داوودخان با موتر داخل این شفاخانه شده بودند

کابل(پژواک،٢٥حوت ٩٥): وزارت دفاع ملى مى گويد که حمله کنندگان برشفاخانۀ سردارمحمد داوودخان توسط موتربه شفاخانه ا...

مطالب اخیر