مطالب مرتبط:

رئیس جمهور غنی: قوۀ قضائیه برای ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور عنصر نهایت لازمی است

(Visited 18 times, 1 visits today)

مطالب اخیر