مطالب مرتبط:

همایون عزیزی از فرانسه به وطن بازگشت

همایون عزیزی والی قندهار که برای تداوی به فرانسه رفته بود، بعد از ظهر امروز به وطن بازگشت. وی در صحبت کوتاهی در...

مطالب اخیر