مطالب مرتبط:

رئیس جمهور افغانستان روی تقویت نهادهای عدلی و قضایی تاکید کرد

رئیس جمهور افغانستان روی تقویت نهادهای عدلی و قضایی تاکید کرده‎است. محمد اشرف غنی امروز در پایان سیمنار عالی قض...

مطالب اخیر