مطالب مرتبط:

بوران شهر لشکرگاه پاکسازی شد

منطقه بوران شهر لشکرگاه از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شد. به نقل از آرزو، مسوولان امنیتی می گویند که این منطقه د...

مطالب اخیر