مطالب مرتبط:

عادل: افزايش بيکارى در ننگرهار کارگران را به تگدى وا داشته است

جلال آباد (پژواک، ٢٥حوت ٩٥): مسوولين اتحاديۀ زحمتکشان و کارگران افغانستان مى گويند که از اثر افزايش ميزان بيکار...

مطالب اخیر