مطالب مرتبط:

هم اکنون: سیمینار قضایی دادگاه عالی در کابل

سیمینار قضایی دادگاه عالی در کابل در حال برگزاری است. اشرف غنی رییس جمهور در این سیمینار با ایراد سخنانی از قوه...

مطالب اخیر