مطالب مرتبط:

افغانستان: ۲۴ مظنون حمله به شفاخانه سردار داوود بازداشت شدند

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که ۲۴ نفر را که شامل ژنرال ارتش نیز است در ارتباط به حمله به شفاخانه سردار محمد...

مطالب اخیر