مطالب مرتبط:

والی فراه: مخالفین از دین مقدس اسلام استفاده غلط ننمایند

محمد آصف ننگ والی ولایت فراه در نشست رهنمودی و مشورتی در خصوص تهیه پلان انکشافی سال ۱۳۹۷ولایت اشتراک نمود و برگ...

مطالب اخیر